O STEM-u

Što znači STEM?

STEM je pristup edukaciji odnosno obrazovanju koji se temelji na kombinaciji različitih područja, predmeta i načina razmišljanja. Pojam STEM je akronim početnih slova riječi na engleskom jeziku – science, technology, engineering i mathematics, a prvi put se počeo spominjati još 1998. godine. Naime, već su se tada počele javljati inicijative nastavnika koji su željeli unaprijediti školske kurikulume i poboljšati položaj STEM područja u obrazovnom sustavu.

Koja područja obuhvaća STEM?

STEM pristup obrazovanju obuhvaća četiri područja:

 • prirodne znanosti
 • informatiku
 • inženjerstvo
 • matematiku

No ono što je još važnije od samih STEM područja je način primjene odnosno učenja tih područja. STEM pristup znači da se dijete potiče na interdisciplinarno učenje odnosno kombinaciju svih područja u rješavanju nekog zadatka. Dakle, izbjegava se učenje svakog predmeta za sebe kao što je dugo bila tradicija u našem obrazovnom sustavu, već se djecu prvenstveno potiče da razmišljaju, istražuju i povezuju.

Koje kompetencije kod učenika razvija STEM pristup?

 • Savladavanje vještina učenja,
 • korištenje tehnologija,
 • rješavanje problema,
 • inovativnost,
 • kritičko razmišljanje,
 • timski rad,
 • suradnja,
 • prilagodljivost,
 • društvena i kulturološka osviještenost.

Kako koristiti STEM pristup u odgoju djece?

STEM pristup bi u vremenu u kojem živimo trebao biti neizostavan dio odgoja djece i mladih. STEM način razmišljanja nužno je poticati od najranije dobi djeteta kako bi u budućnosti znali rješavati različite probleme unatoč preprekama na koje nailaze u vrtiću, školi, na fakultetu ili na radnom mjestu. STEM pristup u odgoju znači poticanje djeteta na istraživanje, detaljnu analizu, logičko promišljanje, argumentiranu raspravu, učenje kroz metodu „pokušaja” i „pogreške”, princip „uradi sam”, kombiniranje znanja koje je dijete u određenoj dobi savladalo.

Koje su prednosti STEM područja?

Usmjeravanje djeteta prema STEM obrazovanju, ako ono pokazuje interes za to područje, itekako je dobra odluka a u poticanju djeteta najvažnija je uloga roditelja i nastavnika.

Interes za STEM studije u posljednjih nekoliko godina naglo je porastao, posebice iz područja tehnologije, inženjerstva, matematike, medicine, strojarstva, računarstva i elektrotehnike.

Što je STEM u javnom zdravstvu?

STEM u javnom zdravstvu više je od brige o bolestima. Riječ je o znanosti koja štiti i poboljšava zdravlje zajednice kroz zagovaranje politika, komunikaciju, zdravstveno obrazovanje i dostignuća, evaluacije i istraživanja kako bi se osiguralo da svaka osoba bude što zdravija. Drugim riječima, javno zdravlje je pomaganje ljudima odnosno znanost i umjetnost sprječavanja bolesti, produljenja života i promicanja zdravlja organiziranim naporima i informiranim odlukama društva, organizacija, javnih i privatnih zajednica i pojedinaca.

Javnozdravstvena praksa uključuje profesionalce iz svih STEM disciplina i još više, čak i iz slobodnih i humanističkih znanosti. Neke od bitnih vještina koje koriste uključuju istraživanje, komunikaciju, rješavanje problema, kritičko razmišljanje, inovacije i suradnju,

Postoji li veza između STEM-a i zdravstvenog obrazovanja?

Potrebno je razgovarati o tome kako možemo ojačati zdravstveno obrazovanje naših učenika i popularizirati STEM obrazovanje, naglašavajući njihove zajedničke karakteristike. Preklapajući ova dva naizgled nepovezana područja mogu se dogoditi inovacije i značajne društvene promjene.

Iako ova dva različita područja obrazovanja funkcioniraju paralelno, postoji nekoliko povezanih tema u standardima zdravstva, znanosti i računarstva unutar kojih od učenika očekujemo da znaju prepoznati obrasce i sustave, postaviti ciljeve i koristiti podatke za procjenu napretka, procijeniti uzrok i posljedicu, analizirati kako odnosi i sustavi utječu na ponašanje te surađivati i komunicirati.

Ipak, prečesto, u programima i školama, studenti uče te vještine u odvojenim razredima, kurikulumu ili aktivnostima. Ovo je propuštena prilika za poticanje i jačanje kompetencija učenika i oblikovanje interesa za budućim STEM karijerama. 

Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja iskoristit ćemo tu priliku!

Kako popularizirati STEM u javnom zdravstvu?

Učenici osnovnih i srednjih škola često nisu sigurni ili kvalitetno usmjereni u otkrivanju svojih interesa za obrazovanjem i karijerom. STEM je pristup koji im svakako treba predstaviti na vrijeme, kroz razne radionice, sajmove i aktivnosti koje učenicima predstavljaju medicinska istraživanja i potiču ih da kritički razmišljaju o praktičnim primjenama znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Takve aktivnosti mogu predstavljati važne STEM koncepte u kontekstu stvarnih ljudi koji se nose sa stvarnim bolestima u svrhu značajne perspektive koja može nadahnuti učenike da nastave obrazovanje i karijeru koja život mijenja na bolje.