Edukativni filmovi i interaktivni sadržaji kao primjeri uloge STEM-a u zaštiti zdravlja i zaštiti od zaraznih bolesti


O STEM-u

Istraži znanost ljudskog tijela

FIZIKA u STEM-u

INFEKTOLOGIJA u STEM-u

KARIJESOLOGIJA u STEM-u

BIOKEMIJA u STEM-u

KAKO PROMIJENITI SVIJET UZ STEM (videozapisi o STEM karijerama budućih generacija)