ŠTO JE NEFROLOG?

Trenutno pregledavate <strong>ŠTO JE NEFROLOG?</strong>
 • Autor objave:
 • Kategorija objave:Blog

Popularizacija BIOMEDICINE i ZDRAVSTVA kao STEM područja obuhvaća brojna znanstvena područja među kojima je i proučavanje BUBREGA.

Nefrolog je liječnik koji se specijalizirao za njegu bubrega i liječenje bolesti bubrega. Pojam nefrolog dolazi od grčke riječi “nephros”, što znači bubreg, a “olog” se odnosi na nekoga tko studira. Nefrolozi se također nazivaju bubrežnim liječnicima.

Nefrolozi se educiraju iz interne medicine, a zatim prolaze dodatnu obuku kako bi se specijalizirali za liječenje bolesnika s bubrežnim bolestima. Najčešće liječe kroničnu bubrežnu bolest (CKB) , policističnu bubrežnu bolest (PKB) , akutno zatajenje bubrega , bubrežne kamence i visoki krvni tlak te su educirani o svim aspektima transplantacije bubrega i dijalize .

Tijekom edukacije i karijere, ambiciozni nefrolozi uče o: 

 • Glomerularnim/vaskularnim poremećajima — Glomerularni/vaskularni poremećaji su poremećaji glomerula ili nakupina krvnih žila u bubrezima. Liječnici koji se bave bubrezima uče metode liječenja koje pomažu usporiti napredovanje ovih poremećaja kako bi očuvali funkciju bubrega što dulje mogu.
 • Tubularnim/intersticijskim poremećajima — Tubularni/intersticijski poremećaji zahvaćaju tubule bubrega i okolna tkiva. Tubuli skupljaju filtriranu tekućinu iz bubrega koja na kraju postaje urin. Liječnici za bubrege uče simptome ovih poremećaja i kako ih liječiti.
 • Hipertenziji — Hipertenzija je druga riječ za visoki krvni tlak i drugi je vodeći uzrok završnog stadija bubrežne bolesti (ESRD). Kada bubrezi izlučuju previše tvari koja se zove renin, krvni tlak može porasti. Liječnici za bubrege uče o različitim vrstama lijekova koji mogu sniziti krvni tlak, kao i o drugim metodama snižavanja krvnog tlaka poput prehrane i tjelovježbe.
 • Dijalizi — dijaliza je proces čišćenja krvi kada bubrezi više ne rade. Liječnici za bubrege uče o hemodijalizi i peritonealnoj dijalizi — dvjema vrstama dijalize — kako bi svojim pacijentima mogli prikupiti dijalizni tretman koji najbolje odgovara njihovom zdravlju i načinu života.
 • Transplantaciji bubrega — Transplantacija bubrega događa se kada netko primi bubreg od nekog drugog da zamijeni vlastite oštećene bubrege. Nefrolozi uče o svim aspektima transplantacije bubrega kako bi mogli pomoći svojim pacijentima da razumiju i pripreme se za ovaj postupak.
 • Metabolizmu minerala — Poremećaji metabolizma minerala javljaju se kada postoje abnormalne količine minerala u krvi. Liječnici za bubrege uče kako ispraviti ili upravljati poremećajima metabolizma minerala kako bi osigurali da njihovi pacijenti dobiju količinu minerala koja im je potrebna za zdrav rast i kako bi njihovo tijelo funkcioniralo kako treba.
 • Liječenje akutnog zatajenja bubrega — Akutno zatajenje bubrega događa se kada bubrezi iznenada prestanu raditi. Ponekad se bubrezi mogu oporaviti od akutnog zatajenja bubrega. Liječnici za bubrege uče liječiti sve reverzibilne situacije koje uzrokuju akutno zatajenje bubrega, kao što su bubrežni kamenci, infekcije ili veliki gubitak krvi.
 • Liječenje kronične bubrežne bolesti — Kronična bubrežna bolest (CKD) nastaje kada bubrezi polako prestanu raditi tijekom određenog vremenskog razdoblja. Postoji pet stadija kronične bubrežne bolesti, a posljednja faza je završni stadij bubrežne bolesti (ESRD). Liječnici za bubrege uče o pet stadija kronične bubrežne bolesti i kako ih kontrolirati kako bi mogli usporiti napredovanje bubrežne bolesti i održati svoje pacijente što je moguće zdravijima.
 • Prehrani — Prehrana igra veliku ulogu u usporavanju napredovanja bolesti bubrega i dobrom životu s zatajenjem bubrega. Liječnici za bubrege uče koje hranjive tvari bubrežni bolesnici smiju, a koje ne mogu imati kako bi mogli pomoći svojim pacijentima da dobiju potrebnu prehranu.
 • Tumačenju rendgenskih snimaka, sonograma i drugih pretraga — Neke bolesti bubrega otkrivaju se pomoću rendgenskih snimaka, sonograma i drugih pretraga. Liječnici za bubrege uče kako tumačiti rezultate ovih pretraga kako bi mogli postaviti točnu dijagnozu.

Osim toga, većina studija za nefrologiju zahtijeva jednu do dvije godine kliničkog ili laboratorijskog istraživanja, tijekom kojeg vremena svaki liječnik postaje pravi stručnjak u specijaliziranijim područjima studija.

Tijekom studiranja, nefrolozi na obuci uče dijagnosticirati i liječiti bolesti bubrega. Moraju biti upoznati sa svim kirurškim postupcima povezanim s dijalizom kao što su vaskularni pristup i postavljanje katetera. Postaju stručnjaci za sve oblike dijaliznog liječenja kao što su hemodijaliza i peritonealna dijaliza te uče izvoditi biopsiju bubrega, testove tijekom kojih se iz bubrega prikupljaju mali komadići tkiva za pregled pod mikroskopom. Nakon što se to učini, ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog nefrološkog ispita.

Što radi nefrolog?

Nefrolog općenito prima pacijente koje su uputili njihovi liječnici primarne zdravstvene zaštite ili liječnici opće medicine zbog problema povezanih s bubrezima, visokim krvnim tlakom ili određenim vrstama metaboličkih poremećaja. Ako netko osjeća da ima problema s bubrezima, može potražiti pomoć nefrologa. Kada se liječnik za bubrege prvi put susreće s pacijentom, on ili ona će obično pregledati pacijentovu povijest bolesti i obaviti potpuni fizički pregled.

Nefrolog će zatim napraviti pretrage krvi i urina kako bi utvrdio koliko dobro pacijentovi bubrezi funkcioniraju. On ili ona također mogu naručiti ultrazvuk bubrega. Kada je potrebno, nefrolog može napraviti biopsiju bubrega kako bi bolje odredio što nije u redu s bubrezima. Međutim, nefrolog nije kirurg i obično ne izvodi operacije. Liječenjem raka bubrega, operacijama prostate i uklanjanjem bubrežnih kamenaca obično se bavi druga vrsta liječnika poznata kao urolog.

Ako nefrolog ustanovi da pacijentovi bubrezi ne funkcioniraju kako bi trebali, on ili ona će pomoći u dijagnosticiranju uzroka i propisati plan liječenja. Ako liječnik za bubrege otkrije bolest bubrega, obavit će pretrage kako bi utvrdio u kojem se stadiju bubrežne bolesti nalazi i planira liječenje bolesnika. Nefrolog će obično uputiti pacijenta bubrežnom dijetetičaru , bubrežnom socijalnom radniku i bubrežnoj medicinskoj sestri koji će pomoći u njezi bolesnika. Ako pacijent treba dijalizu ili transplantaciju bubrega, njegov ili njezin liječnik će razgovarati o različitim vrstama dijalize ili će pacijenta uputiti u transplantacijski centar.

Svaki nefrolog prošao je opsežnu obuku iz opće interne medicine, a mnogi će nefrolozi liječiti svoje pacijente i zbog drugih stvari osim problema s bubrezima. Važno je da pacijenti obavijeste svoje liječnike za bubrege ako primijete bilo kakve promjene u svom zdravstvenom stanju.

Također, ovisno o dijaliznom centru, nefrolog može imati upravljačku ulogu u radu centra. Ako je to slučaj, on ili ona će odrediti politike i procedure za rad centra, kako bi se trebalo provoditi liječenje dijalizom i koje će uloge zaposlenici centra imati u tom procesu.

Izvor: https://www.davita.com/education/ckd-life/choosing-doctor/what-is-a-nephrologist

Projekt POPULARIZACIJOM STEM-a DO OČUVANJA JAVNOG ZDRAVLJA orijentiran je na popularizaciju BIOMEDICINE i ZDRAVSTVA kao STEM područja na način da se krajnjim korisnicima, djeci, mladima i općoj populaciji, približe znanstveni aspekti praćenja zaraznih bolesti i očuvanja zdravlja uz pomoć znanstvenih činjenica i dosega. Svrha projekta je promovirati STEM područje sa konačnim ciljem podizanja znanstvene pismenosti među krajnjim korisnicima.