Održan treći projektni sastanak u sklopu projekta Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja

Trenutno pregledavate Održan treći projektni sastanak u sklopu projekta Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja

16.07.2021. održan je treći projektni sastanak u sklopu provedbe projekta Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja – UP.04.2.1.10.0050 u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ broj poziva: UP.04.2.1.10. Popularizacijom STEM-a do očuvanja javnog zdravlja sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta: od 12.05.2021. do 12.05.2023. Ukupna vrijednost ugovora je 2.110.188,00 HRK.

Treći projektni sastanak

Treći projektni sastanak uključivao je stručnjake Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, te asistente na projektu koji koordiniraju aktivnosti samog projekta, a s ciljem sistematizacije plana za buduće aktivnosti, raspodjele zadataka i diskusije oko složenih elemenata samog projekta. Svaka točka projekta detaljno je razjašnjena kako bi svaki uključeni stručnjak u potpunosti razumio važne elemente provedbe, te su dogovoreni idući koraci za samu provedbu. Primjeri tema o kojima je bilo riječi su sajmovi znanosti – događaji na kojima će biti prezentirane pokazne aktivnosti koje populariziraju STEM u području biomedicine i zdravstva na zanimljiv način, stručne konferencije – događaji koji će okupiti stručnjake STEM područja u kojima će biti prezentirane suvremene spoznaje i na kojima će se ostvariti korisna razmjena iskustava s ciljem međusobnog osnaživanja, te same radionice za mlade – glavne projektne aktivnosti u kojima osnažujemo mlade da razvijaju interese u području STEM-a, te STEM vide i šire od konvencionalne ideje da se radi o tehnološkim i inženjerskim karijernim putevima, te percipiraju biomedicinu i zdravstvo kao važan društveni potporni stup i neodvojivu komponentu područja STEM-a.

Interes za područje STEM-a u Hrvatskoj raste, ali ne raste proporcionalno potrebama tržišta i svijeta, zbog toga udruga HUHIV uz pomoć projektnog partnera Stomatološkog fakulteta organizira projektne aktivnosti s ciljem rasta interesa koji će približiti buduću strukturu stručnjaka stvarnim potrebama zajednice. Mladi u Hrvatskoj izvor su bezgraničnog potencijala za inovacije u području STEM-a i odgovornost je postojećih stručnjaka ohrabriti ih na razvoj tih potencijala kako bi nesmetano mogli stjecati nove vještine, kompetencije i znanja i voditi uspješne buduće karijerne živote. Projektnim sastancima dogovaramo korake kako to ostvariti, te se radujemo aktivnostima koje nas čekaju.